Verstand versus gevoel

“Soms zit je hoofd zo vol dat je niet meer weet wat je denkt en wat je voelt. Het is daardoor lastig om keuzes te maken en te handelen”

Inzicht krijgen in je gevoelens. gedachten en gedrag

Wanneer iemand burn-out raakt spreken we van een oud niet helpend gedragspatroon wat vaak al in de kindertijd is ontstaan. Als pedagoog kijk ik naar de oorzaak van het gedrag en hoe je dit gedrag in het dagelijks leven kan veranderen. Versie 1 heeft ervoor gezorgd dat iemand burn-out raakt. Versie 2 is de nieuwe versie, die ervoor gaat zorgen dat je inzicht hebt in je patronen en niet meer burn-out raakt. Je gaat dus je gedrag herprogrammeren. Deze manier van coachen is oplossingsgericht en gericht op cognitieve gedragtherapie. Daarbij kijk ik naar gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg.

Aan de hand van kaarten leer ik mensen hoe ze om kunnen gaan met hun gevoelens op verschillende levensgebieden. Zo worden ze bewuster van zichzelf en leren zo anderen beter te begrijpen. Vaak zie je wanneer iemand zijn gevoel kan plaatsen, de gedachtes positiever zijn en dat er direct ook een gedragsverandering plaats vindt.

Het Gevoelswereldspel bestaat uit drie groepen kaarten:

  • Prettige gevoelens zoals trots, blij, tevreden, veilig of gesteund
  • Onprettige gevoelens zoals bezorgd, schuldig, onrustig, boos en beledigd
  • Levensgebieden. Deze kaarten vertegenwoordigen belangrijke aspecten van ons leven, die een emotionele lading hebben. Enkele voorbeelden zijn: familie, partner, gezondheid, vrienden en (on)betaald werk. Wanneer een van deze levensgebieden uit balans is, kan dat stress veroorzaken. Vaak zie je bij burn-out dat meerdere levensgebieden uit balans zijn.
Gevoelskaarten: Levensgebieden