werkgever werknemer

Hoe kan je een burn-out bij werknemers voorkomen?

In dit artikel vertel ik wat je als manager kan doen om burn-out bij werknemers te voorkomen. Acht op de tien werknemers met een burn-out, vindt dat een leidinggevende een belangrijke rol heeft. Heb jij als leidinggevende wel voldoende tijd om aandacht te besteden aan dat proces?  Als coach adviseer ik jou en ik begeleid mensen op de werkvloer.

“Dichtbij de mensen én dichtbij het werk,” zo noem ik het. “Ik houd er niet van om een coachgesprek te voeren in een kamertje. Aanwezig zijn op de werkvloer en daar het contact opzoeken met de werknemers werkt honderd keer beter. Dan zie je wat er werkelijk speelt”.

Voor iedere werknemer is het spannend om terug te keren na een aantal maanden thuis zitten.

  • 65% van de respondenten ziet er tegenop weer aan het werk te gaan; 
  • 61% is bang tegen dezelfde dingen aan te lopen;
  • 55% is bang voor een terugval na een burn-out.

Juiste begeleiding door een coach

Zodra werknemers met eerdere burn-out klachten terugkeren op hun werk, dan ontbreekt het vaak aan de juiste begeleiding, geeft Arnold Bakker, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan    ( Erasmus Universiteit). Volgens hem wordt er te vaak alleen naar de werknemer zelf gekeken, wanneer hij of zij een burn-out heeft gehad. Dit klopt niet. Werkdruk is namelijk een ook een belangrijke factor.

Wetenschappelijk bewezen

Kantar Public deed onderzoek met 533 respondenten, die de afgelopen vijf jaar een burn-out hebben gehad en vervolgens zijn gere-integreerd bij hun werkgever.  Zij tonen aan dat slechts 33% van de mensen die een burn-out heeft gehad, aangeeft dat hun werkgever van de situatie heeft geleerd. 54% is hier niet van overtuigd.

4 Tips voor de leidinggevende

Gevraagd naar wat werkgevers zouden moeten veranderen, geeft 57% van de respondenten aan dat werkgevers meer oog moeten hebben voor de werkdruk, terwijl 37% vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de sfeer op de werkvloer. 36% is van mening dat de werkgever meer oog moet hebben voor de kwaliteiten en het functioneren van de werknemer en een derde (33%) stelt dat werkgevers meer rekening moeten houden met de privé/werk balans. Meer vragen over hoe je dit praktisch kan aanpakken? Neem contact met mij op.

Eigen verantwoordelijkheid

Op de vraag welke maatregelen de werknemers zelf hebben genomen om de kans op een terugval te voorkomen, geeft 73% van de respondenten aan dat ze vaker hun grenzen aangeven bij hun werkgever, of nee zeggen tegen bepaalde werkzaamheden. Ongeveer een derde (32%) stelt geen, of minder, overuren te maken en iets meer dan een derde (36%) geeft aan meer uit handen te durven/willen geven. 6% van de respondenten heeft geen maatregelen genomen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*