Werk

Geweldloze communicatie: met je werknemer praten over burn-out en presenteïsme

Hoe kan je als werkgever of manager praten over een problematische situatie op het werk?

De manier waarop mensen op elkaar reageren, met name hun taalgebruik, leidt vaak tot een negatieve spiraal waarin irritatie, boosheid, verzet en angst de boventoon voeren.  Dit heeft grote invloed op de kwaliteit van onze (werk)-relaties. En onze relaties bepalen vervolgens in sterke mate de kwaliteit van ons leven.

Ken je het begrip geweldloze communicatie? Met de technieken kan je gemakkelijk gevoelige onderwerpen aankaarten zonder mensen te kwetsen.

Geweldloze communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Het moedigt ons aan ons te richten op wat wij en de ander waarnemen, hoe we ons voelen, wat onze onderliggende behoeften zijn en wat ieder van ons graag zou willen.

Geweldloze Communicatie helpt ons stevig in het leven te staan, te zeggen wat we willen én te horen waar het de ander om gaat.  Het legt de nadruk op het communiceren van gevoelens en behoeftes. Daarmee stelt Geweldloze Communicatie je in staat om zowel in verbinding te zijn met jezelf als met de ander.

Mijn ervaring is dat er in die verbinding helderheid ontstaat en ruimte voor mededogen en compassie. Je gaat samen met je werknemer op zoek naar een oplossing die zowel je eigen behoeften vervult als die van de ander…

Hoe kan je dit concreet toepassen op de werkvloer? VOORBEELD

  1. Waarneming: De werknemer wijzen op de feiten die door collega’s en door jezelf werden vastgesteld (bijvoorbeeld: dingen vergeten, verstrooidheidsfouten, enz.)
  2. Gevoelens: je gevoelens verwoorden (bijvoorbeeld: bezorgdheid, ongerustheid, verwarring, enz.)
  3. Behoeften/ verzoek: proberen een verband te leggen tussen de problemen en de arbeidsomstandigheden (is de werknemer ontevreden of ondervindt hij/zij moeilijkheden op het werk? Zijn er spanningen met andere teamleden? Wat heeft hij/zij nodig? Hoe kunnen we hem/haar helpen? Enz.).

Vraag nu een coachings- of advies gesprek met mij aan.  IK zou trainingen kunnen geven aan het team maar ook één op één mensen kunnen begeleiden.

One Comment

  1. Pingback: 3 Tips voor managers om presenteïsme en burn-out tegen te gaan – Talkative Coaching: welcome!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*