Werk

3 Tips voor managers om presenteïsme en burn-out tegen te gaan

Wat kan je als manager doen om presenteïsme en burn-out tegen te gaan?

Stap 1: Let als bedrijf op de kenmerken van presenteïsme

Het is belangrijk dat werkgevers en managers allereerst onderzoeken hoe ernstig het presenteïsme bij hun werknemers is en wat de oorzaken zijn. Dit kan samen met de arboarts gebeuren.

Kenmerken van presenteïsme :

Gezondheidstoestand  Relaties op het werk
 Vermoeidheid Nooit afwezig,  bijna 100% aanwezig
Ongezonde huidskleur Niet-opgenomen vakantiedagen
Hoesten, snuiven, slaapstoornissen Vaak te laat zijn
Verslavingsgedrag (tabak, drugs, alcohol, etc) Minder enthousiasme
Frequent gebruik van geneesmiddelen Schommelingen
Frequente afspraken met de huisarts/ arbo arts
Relationeel gedrag Functioneren
Onverwachte veranderingen in het gedrag Lagere productiviteit
Prikkelbaarheid Lagere kwaliteit van het werk
Sociaal teruggetrokken zijn Verminderde concentratie
Minder zelfvertrouwen Fouten of ongevallen
Niet-nagekomen deadlines
Geheugenproblemen

Stap 2.  Reactieve aanpak: communicatie tot stand brengen en oplossingen zoeken

De tweede stap is communicatie aan beide kanten. Hiermee bedoel ik zowel van de managers naar hun werknemers als omgekeerd. Klik op de volgende link voor meer informatie over: geweldloze communicatie met werknemers.

Wanneer werknemers het moeilijk hebben op het werk is het belangrijk dat ze uitgenodigd worden om over hun problemen te praten met een vertrouwenspersoon, arbo arts of coach. Zo kunnen ze hun verhaal kwijt.

Stap 3.  Proactieve aanpak : bewustmaken en een gezondheidsbeleid op het werk invoeren

Bewustmaking is belangrijk. Het is ook belangrijk om de werknemers te wijzen op de gevaren van presenteïsme en om hen te helpen beter voor hun gezondheid te zorgen.

Hoe kan je dat doen?

 • Bijvoorbeeld zieke werknemers die toch op het werk verschijnen, naar huis te sturen.
 • Daarnaast is het belangrijk om werknemers duidelijk te maken dat ze niet bij hun eerste ziektedag het risico lopen om hun baan te verliezen.
 • Praten met medewerkers over hun motivatie en ‘workload’ werkt.
 • Het ontwikkelen van back-up-scenario’s in geval van ziekte van werknemers.
 • Het gezondheidsbewustzijn van werknemers vergroten. Zo kan een er gezorgd worden voor een gezond voedingsaanbod. Verder is sporten mogelijk maken binnen het bedrijf ook een goede initiatief.

Wanneer je ziek bent blijf je thuis!

Verder is het belangrijk om als organisatie een doeltreffend gezondheidsbeleid uit te werken.

Een analyse van de psychosociale risico’s kan een eerste stap zijn om tot een doeltreffend welzijnsbeleid op het werk te komen.

In het beleid kunnen de volgende punten aan de orde komen:

 • aandacht voor de werkorganisatie,
 • nadruk op rechtvaardigheid en erkenning,
 • streven naar een harmonieuze werksfeer en een aangename werkomgeving,
 • invoering van een programma voor gezondheidsbevordering,
 • opleiding van managers over moeilijke situaties op het werk,
 • erop toezien dat de doelstellingen en taken van iedereen duidelijk zijn,
 • de werklast eerlijk verdelen,
 • evenwicht zoeken tussen werk en privéleven,
 • tijdelijke verlaging van de werklast en betere delegatie van taken,
 • thuiswerk,
 • invoering van een beleid om de terugkeer naar het werk te begeleiden.  Enzovoort.

Ik  kan je helpen en adviseren bij het invoeren van dit proces in het bedrijf. Neem contact met mij op. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*