{:nl}Stress less - project{:}

{:nl}’STRESS LESS’ – PAK JE SPULLEN en VERTREK{:}{:en}’STRESS LESS’ – JUST PACK YOUR BAGS{:}

{:nl}“Pak je spullen en vertrek”, zegt Krista. Dit is haar verhaal.

Iedereen die een baan heeft ervaart wel eens stress. Ook al houd je van je baan. Stress hoort er ook bij maar wanneer werkstress chronisch wordt, kan je lichaam het fysiek en psychisch niet meer aan. Herken je dat?

Krista is 24 jaar oud ( Amerika). Ze heeft 10 maanden gewerkt maar moest stoppen omdat ze teveel stress ervoer. Toen ze jonger was, was stress nooit een probleem. Ze hield er van om de adrenaline in haar lichaam te voelen. Dat gaf haar een kick maar toen ze ouder werd, was die adrenaline ‘rush’ in haar lijf niet leuk meer. Haar lichaam was moe. Ze was totaal uitgeput. Ze sliep slecht, verloor haren, huilde veel en wist niet meer wat ze moest doen.

Ze is uiteindelijk gestopt met haar baan en begonnen met reizen. Dat was de beste keus die ze had gemaakt. Ze voelt zich heel vrij nu. Er is geen druk van buitenaf:

“Ik heb alleen mezelf. Soms is het moeilijk om alleen te zijn, maar ik leer door op mezelf te reflecteren. Iedere dag is een uitdaging. Nu houd ik weer van het leven. In december ga ik weer naar huis om mijn familie te zien.”

Krista’s oplossing: blijf met beide benen op de grond staan. Oefeningen zijn een goede manier om stress los te laten. Wanneer je bijvoorbeeld 1 uur per dag yoga doet of een boek leest, zorgt dat ervoor dat je in het moment bent. Maak ook tijd voor hobby’s en andere favoriete activiteiten. Al is het maar lezen, naar een concert gaan of spelletjes doen met je familie. Neem de tijd voor jezelf, maak plezier en geniet op dat moment i.p.v. alleen maar bezig te zijn met werk, werk en nog eens werk.{:}{:en}“Just pack your bags’, Krista said…. This is her story.

Everyone who has ever held a job, at some point, felt the pressure of work-related stress. Any job can have stressful elements, even if you love what you do. Do you recognize that? But when work stress becomes chronic, it can be overwhelming — and harmful to both physical and emotional health. It happened to Krista.

Krista is 24 years old ( USA). She worked for 10 months but became really stressed. When she was younger stress wasn’t a problem. Actually she loved to feel the rush in her body. But later on ‘in real life’ it wasn’t nice anymore. Her body got exhausted. She had problems with anxiety. She didn’t sleep well, lost hair, cried a lot and didn’t know what do. The best decision she ever made was to quit her job and start travelling. Now she feels free. There’s no pressure…. just herself. Sometimes it’s hard te be lonely but she learns. “Every day is a challenge. Now I enjoy live again. In december I go back home to see my family.”

Her solution: stay connected and grounded by yourself. Exercise is a great stress-buster. For example doing yoga 1 hour a day but also reading a book makes you live in the moment, staying with both feet on the ground all day. Also make time for hobbies and favorite activities. Whether it’s reading a novel, going to concerts or playing games with your family, make sure to set aside time for the things that bring you pleasure.

 {:}

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*