Opdrachten

Ik werk aan de meeste uiteenlopende opdrachten, klein en groot. Het kan gaan om een training voor het NIM (Nijmeegs maatschappelijk werk), een voorlichtingsavond in een wijkcentrum of individuele begeleiding van een jongere of volwassene met een hulpvraag.

Voorbeelden van opdrachtgevers uit het heden en verleden: