Verstand versus gevoel

“Soms zit je hoofd zo vol dat je niet meer weet wat je denkt en wat je voelt. Het is daardoor lastig om keuzes te maken en te handelen”

Inzicht krijgen in je gevoelens
Aan de hand van het Gevoelswereldspel leer ik mensen hoe ze om kunnen gaan met hun gevoelens op verschillende levensgebieden. Ik bespreek bijvoorbeeld met mensen hoe ze situaties met familie en vrienden ervaren. Zo worden ze bewuster van zichzelf en leren zo anderen beter te begrijpen.

Het Gevoelswereldspel bestaat uit drie groepen kaarten:

  • Prettige gevoelens zoals trots, blij, tevreden, veilig of gesteund
  • Onprettige gevoelens zoals bezorgd, schuldig, onrustig, boos en beledigd
  • Levensgebieden. Deze kaarten vertegenwoordigen belangrijke aspecten van ons leven, die een emotionele lading hebben. Enkele voorbeelden zijn: familie, partner, gezondheid, vrienden en (on)betaald werk.
Gevoelskaarten: Levensgebieden